Formació

2014 “Curs d’estill voice training per a docents” a càrrec d’Olga López I David Sisó realitzat a l’escola Municipal de Música d’Artés amb una durada de 12 hores.

2014 - Curs de “Starting very early: music education for children from 0 to 3” a càrrec d’Elisa Seppänen realitzat a l’escola Municipal de música de Rubí amb una durada de 12 hores

2013 - Curs de improvisació “All Blues: Jazz per a totes les edats” a càrrec de Doug Goodkin realitzat al conservatori de Manresa amb un total de 15 hores de durada.

2013 - Curs amb Bàrbara Haselbach (Orff Institut de Salzburgo) de danza, música i arts plàstiques Orff Shulwerk i l’integració de les arts.

2013 - Curs d’improvisació amb Arrigo Tomasi a Barcelona.

2012 - Curs “Music, Motion and Creativity in children’s songs and games” a carrec de Soili Perkiö.

2012 - Curs de Recursos Didàctics Musicals  Metodología Dalcroze a Bellaterra.

2008 - Curs de noves tecnologies a càrrec d’Andrea Giráldez a l’EMM  d’Igualada amb un total de 20 hores.

2007 - Curs de formació de recursos pedagògics per la classe de grup instrumental a càrrec de Cèlia González a l’EMM Olesa de Montserrat amb un total de 14 hores.

2006 - Curs de pedagogia de l’Acordió a càrreg de Miren Iñarga Carlos Iturralde.

2006 - Continúa els seus estudis d’improvisació amb Maurici Vilavecchia.

2006 - Curs d’improvisació a l’escola Municipal d’Olesa de Montserrat a càrreg d’ Oriol Camprodon, Isabel Muniente i ManelRuíz.

2005 - Adquireix el Certificat d’Aptitud Pedagògica a la Universitat de Barcelona.

2005 - Classes de Jazz amb l’intèrpret i compositor Maurici  Vilavecchia.

2002- Curs d’Acordió impartit per Carlos Iturralde i Miren Iñarga del Païs Basc a l’ESMUC ( Barcelona ).

2000 - Finalitza el grau mitg de piano amb la qualificació de notable.

2000 - Continúa els estudis de música moderna i jazz  amb Rafael Vargas.

2000 - Taller d’ improvització amb el concertista de Jazz Arrigo Tomasi.

1999 - Seminari de música contemporània per a acordió a càrreg de Matti Rantanen, catedràtic del conservatori de Helsinki ( Finlàndia ) .

1998 - Realitza un curs a l’ Aula de Música Moderna i Jazz participant amb concerts de Jazz amb la qualificació de A- en la modalitat de piano.

1996 - Cursa postgrau d’ acordió amb el catedràtic de Barcelona José Manuel García.

1996 - Curs d’organologia de l’acordió a càrreg d’Iñaki Alberdi organitzat per Pigini.

1994 - Seminari d’ acordió amb Sergio Scappini, Concertista i catedràtic del Conservatori Superior de Música de la ciutat de Pésaro (Itàlia), a Lleida.

1991 - II Seminari d’acordió amb Oleg Sharov, Catedràtic del Conservatori de Leningrad (URSS).

1991 - Obté el 3er curs d’Harmonia.

1990 - Finaliza el Grau Superior d’ acordió amb la qualificació d’excel.lent obtenint la llicenciatura .